L’emigrant

“L’émigránt” descrive la vita degli emigranti bergamaschi e gornesi in terre lontane,
partiti così da poter realizzare i propri sogni, per lavoro o mantenere la famiglia,
seppur lontani il proprio paese sempre stretto nel cuore.

 

Chisà quace bèrgamàsch i è a l’èstèro a laurà,
Francia, Svizera, Germania,
Bèlgio, America e Australia;
l’è malfà a püdì stimà, i bergamasc in töt ol mont,
dè sigür per ol bisògn, è per püdì realizà i so sògn.

Me sò partìt da Goren, per gnì chè a laurà,
gò bisògn de guadegnà, per mandà i sòlcc a cà;
so che töt magunet pèr i pöc è la moèr,
chè coragio è chè pasiensa dènacc al doèr.

Rit.:

Ma come l’è bèl ol me Goren,
la tèra ‘ndo me so nasit,
règòrde chi bèi tèp i’ndre,
in chèl mont patriarcal, ma genüi, piö natural.

Invece me troe lontà, pèr forsa übligat a emigrà,
ma quando ‘ndarò in pènsiù,
sé l’Signur àlvarda só a Goren turnerò.

 

Pausa musicale

 

È dopo tàcè agn, l’èmigrant a l’è turnàt
fèsta granda in famèa è n’töt ol paìs;
a’l gh’èra nostalgià di so amìs a lü piö càr
fisarmonica,orgheni e‘nsèma a cantà.

Rit.:

Ma come l’è bèl ol me Goren,
la tèra ‘ndo me so nasit,
règòrde chi bèi tèp i’ndre,
in chèl mont patriarcal, ma genüi, piö natural.

Invece me troe lontà, pèr forsa übligat a emigrà,
ma quando ‘ndarò in pènsiù,
sé l’Signur àlvarda só a Goren turnerò.

Ma come l’è bèl ol me Goren,
la tèra ‘ndo me so nasit,
règòrde chi bèi tèp i’ndre,
in chèl mont patriarcal, piö natural

Grazie a Elia Merelli per averci “regalato” questa sua canzone.